Wat is orde, tucht en discipline?

Wat is orde, tucht en discipline?

3 november 2022 0

Als je denkt aan orde, tucht en discipline, dan denk je aan het leger, of aan een kostschool of aan het Oude Testament. Vroeger waren orde, tucht en discipline de normaalste zaak van de wereld. Andere woorden die er dan bij je opkomen zijn vast en zeker: gehoorzaamheid, dwang, onderwerping of kastijding (lijfelijke straffen).

Tucht is het instrument waarmee in een groep de discipline wordt gehandhaafd, door middel van het aanleren van gehoorzaamheid en volgzaamheid. Je denkt dan aan bepaalde opgelegde regels of voorschriften van gedrag, onder strenge handhaving, strenge gehoorzaamheid of strenge orde.

Tucht hoort bij een directieve en autoritaire stijl van aansturen en orde handhaven. Gepokt en gemazeld worden. Een bekend voorbeeld van het bijbrengen van tucht kan worden gevonden bij exerceren, waarbij soldaten geleerd wordt om onmiddellijk orders uit te voeren, zonder daar bij na te denken en eigen afwegingen te maken. Bij krijgstucht kan dit ook juridisch worden afgedwongen.

Wat is straftraining? Wat is infanteristenweer? Wat is dienstplicht? Wat is apenkooien? Wat is beasting? Waarom heb je discipline nodig? Is gedrag ook af te leren? Wat is veranderingsbereidheid? Wat is een adaptieve mindset? Wat is primair gedrag? Wat is directief handelen? Wat is crowd control? Is hardheid belangrijk? Welke nadelen heeft zelfmedelijden? Hoe maak je een kampioen?

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar