Wat is een Combative Body Massage?

Wat is een Combative Body Massage?

19 november 2021 0

Ook wel bekend als Body Annealing. Feitelijk de buigzaamheid van het lichaam door middel van krijgskunst vergroten. Je ziet dit terug in Systema, maar ook zeker in Qigong.

Bekijk hier onze pagina Combative body massage

Het in staat stellen om angsten te herkennen en los laten van lichamelijke spanning, door druk uit te oefenen op het lichaam. Naarmate je meer innerlijk bewustzijn ontwikkelt, kun je de ademhalings- en ontspanningsvaardigheden in elke situatie gebruiken om pijn of stress te verminderen.

Hierdoor voelen ontvangers zich vaak ‘als een nieuw mens’, verjongd, met een hervonden gevoel van vrijheid dat verstrekkende gevolgen kan hebben. Deze vorm van massagetherapie wordt vaak liggend op een mat op de grond gedaan (vergelijkbaar met Thaise massage of Shiatsu), maar kan ook op een massagetafel worden gedaan of met de ontvanger staand of zittend; we zullen samenwerken om te bepalen wat geschikt is voor je sessie. Vanwege de kwetsbaarheid die met dit proces gepaard gaat, moet er een zekere mate van vertrouwen zijn tussen de ontvanger en de behandelaar.

Een veel gemaakte vergelijking is tussen combative body massage, body walking massage, ASMR en Thai Warrior Massage.

Wat is blote voeten massage van rug en buik? Is rennen op blote voeten nuttig? Waarom je vaker op blote voeten zou moeten lopen? Massage met de voeten? Wat is barefoot back of stomach walking massage? Wat is een abs of steel challenge?

Also known as Body Annealing. Actually increasing the flexibility of the body through martial arts. You see this in Systema, but also certainly in Qigong.

Enabling one to recognize fears and release physical tension by applying pressure to the body. As you develop more inner awareness, you can use breathing and relaxation skills in any situation to reduce pain or stress.

This often leaves recipients feeling ‘like a new person’, rejuvenated, with a newfound sense of freedom that can have far-reaching consequences. This form of massage therapy is often done lying on a mat on the floor (similar to Thai massage or Shiatsu), but can also be done on a massage table or with the recipient standing or sitting; we will work together to determine what is right for your session. Because of the vulnerability associated with this process, there must be some level of trust between the recipient and the practitioner.

A frequently made comparison is between combative body massage, body walking massage, ASMR and Thai Warrior Massage.

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar