Wat is wederspannigheid?

Wat is wederspannigheid?

30 juli 2022 0

Een moeizame term die een everyday life burger niet snel zal gebruiken. Je zal eerder horen dat iemand amok aan het maken is, een schermutseling, een aanvaring, een worsteling, een conflict of een handgemeen.

Een persoon maakt zich schuldig aan wederspannigheid wanneer hij zich met geweld verzet tegen een ambtenaar die werkzaam is in de rechtmatige uitoefening van zijn functie. Kort gezegd: Verzet bij aanhouding. Indien een opsporingsambtenaar gedurende de uitoefening van zijn werkzaamheden een verdacht persoon ziet, is hij bevoegd de betreffende persoon staande te houden en te vragen naar zijn identiteit. Wanneer er uit feiten en omstandigheden blijkt dat de persoon is aan te merken als verdachte, is de opsporingsambtenaar bevoegd hem aan te houden.

Indien de verdachte zich tijdens de aanhouding met geweld verzet, is er sprake van wederspannigheid zoals omschreven in artikel 180 van het Wetboek van Strafrecht. In een dergelijk geval kan een verdachte worden gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of met een geldboete van maximaal 19.000 euro.

Dit is gecategoriseerd in bijvoorbeeld geen letsel, licht letsel, zwaarder letsel, alleen trekken of duwen, met of zonder verenigde krachten, met of zonder slag-of stootwapen & such & more. Dan zijn er nog strafverzwarende omstrandigheden zoals het gebruik van een steek- of vuurwapen, zwaar lichamelijk letsel of dood ten gevolge.

Wat is de betekenis van schermutseling? Wat betekent iemand klappen? Neemt het geweld toe op straat? Wat is straatagressie? Wat is straatintimidatie? Wat is straatgeweld? Waarom zijn we allen niet lief voor elkaar? Hoe komt het dat de verharding in onze samenleving toeneemt? Wat is amok maken? Waarom zijn BOA’s vaker het mikpunt van agressie?

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar