Wat betekent zingeving?

Wat betekent zingeving?

29 april 2022 0

Zingeving is een behoefte en gaat over de waarde, betekenis en de bedoeling van het leven. Wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik? Zingeving is een begrip uit de metafysica, wijsgerige antropologie en de psychologie en betekent het zoeken naar de zin, de bedoeling of het doel van het leven of van grote gebeurtenissen in het leven, of het trachten dit doel zelf te scheppen. Zingeving gaat over het gevoel dat je leven, het leven, de moeite waard is. Welke dingen geven zin aan het leven? Leid ik een ‘betekenisvol’ leven en ben ik een toegevoegde waarde voor de wereld om mij heen? ‘Wat heeft het allemaal voor nut?’ is een veel gehoorde uitspraak. Gebrek aan zingeving kan leiden tot psychische klachten. De toename van zingevingsvragen heeft meerdere oorzaken. Het wegvallen van godsdienst is er daar één van. We zijn massaal op zoek naar zingeving, maar waarom? Waarom is angst voor de dood nutteloos? Worden we straks allemaal 100 jaar? Waarom is Yoga überhip en big business? Is er verschil tussen mindfulness en meditatie? Waarom is rust nemen belangrijk?

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar