Wat is een multidisciplinair overleg?

Wat is een multidisciplinair overleg?

2 mei 2023 0

Multidisciplinair overleg (MDO) is overleg van deskundigen uit verschillende beroepsgroepen, bijvoorbeeld een arts, een verpleegkundige en een fysiotherapeut. Een MDO heb je in het ziekenhuis, ouderenzorg, jeugdzorg en meerdere takken van sport. Medisch en verpleegkundigen bepalen samen de diagnose en het behandelplan. Patiënten worden individueel besproken door een team van experts.

Het doel van het multidisciplinair overleg is om in een open dialoog de uitkomsten van het dossieronderzoek te bespreken en te zoeken naar potentiële verbeterinitiatieven om suboptimale cliëntenzorg te verbeteren. Bij het overleg nemen zoveel mogelijk disciplines deel die betrokken zijn bij de cliëntenzorg.

Dit is om te voorkomen dat cliënten massaal op de eerste hulp en/of in een crisistoestand in het ziekenhuis belanden. Het is dan zaak hen vroegtijdig te identificeren en de juiste zorgen begeleiding te bieden.

Een MDO duurt gemiddeld 20 minuten per patiënt. Dit is een reëel tijdsbestek als de deelnemers aan het MDO de voorbereiding conform de checklist verricht hebben.

De verantwoordelijke arts omschrijft ieders klachten, voorgeschiedenis en beeldvorming. Hierna bereiken we overeenstemming over de diagnose en het verdere beleid. Meestal is dit een behandelplan, maar soms is er extra onderzoek nodig.

Wat is een herstelcoach? Wat is een manuele therapie? Wat is een bijwerking? Wat is een medische verklaring? Is een bodyscan nuttig? Wat betekent BIG? Wat is een ervaringsdeskundige? Waarom is men agressief tegenover hulpverleners? Waarom is er een GGD? Neemt het aantal geweldsincidenten in de GGZ toe?

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar