Wie mag zich veteraan noemen?

Wie mag zich veteraan noemen?

25 juni 2024 0

Een veteraan, oorspronkelijk vanuit het Latijn vetus, oud) is een oudgediende, iemand met ervaring. Veteranen zijn alle (oud-)militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk dienden in oorlogsomstandigheden of tijdens vredesoperaties. Oud-strijders krijgen vaak in eigen land speciale erkenning. Het ministerie van Defensie heeft vastgelegd in welke gevallen een persoon de veteranenstatus krijgt toegekend.

Op grond van de Veteranenwet artikel 1c. vallen de volgende personen onder de definitie veteraan: “de militair, de gewezen militair, of de gewezen dienstplichtige, van de Nederlandse krijgsmacht, dan wel van het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger, alsmede degene die behoorde tot het vaarplichtig koopvaardijpersoneel, die het Koninkrijk der Nederlanden heeft gediend onder oorlogsomstandigheden dan wel heeft deelgenomen aan een missie ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde voor zover deze missie bij regeling van Onze Minister is aangewezen”.

Hoe weet je of iemand veteraan is? Maar als iemand een goudkleurige veteranenspeld draagt dan weet je zeker dat het een veteraan is. Het symbool is een ‘v’-vorm en staat voor veteraan, vrede en veiligheid.

In de sport spreekt men over veteranen wanneer men mensen bedoelt die de sport beoefenen maar van zodanige leeftijd zijn dat de prestaties verminderd zijn. De leeftijdsondergrens die hiervoor wordt gesteld is sterk afhankelijk van de tak van sport, en wordt niet altijd strikt aangehouden. Bij atletiek ligt de grens bij 35 jaar en is de term veteraan vervangen door het Engelse master. Ook bij roeien is “master” de term voor roeiers van 27+.

Wat is een Ereteken voor Orde en Vrede? Wat is een (militaire) staat van dienst? Ben ik geschikt om militair worden? Wat is KNIL? Wat is de link tussen Legionairs en het KNIL? Bestaat er een plan om Indië-miltairen niet te herdenken op 4 mei? Wat deden oorlogsvrijwilligers in Nederlands-Indië?

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar