Wat is de link tussen Legionairs en het KNIL?

Wat is de link tussen Legionairs en het KNIL?

16 januari 2024 0

Vreemdelingenlegioenen zijn geworteld in een lange Nederlandse traditie. Na de overname
van de VOC in 1795 door de Bataafse Republiek, bleef de Nederlandse staat voor Azië individuen
werven voor het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL).

Het KNIL was een vreemdelingenlegioen en trok ook een aantal niet-alledaagse figuren aan die kortere of langere tijd in dienst waren. Een speciale troepenmacht opende als voorloper van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) in 1814 een wervingsdepot aan de Smeepoortstraat te Harderwijk. Tot 1830 kwam 60 procent van de vrijwilligers uit het buitenland.

Legionairs bij het KNIL, eigenlijk is het beter te schrijven, Nederlanders die zowel bij het Franse Vreemdelingenlegioen hebben gediend als bij het KNIL. We kunnen deze mannen grofweg opsplitsen in twee groepen, zij die eerst in het Vreemdelingenlegioen dienden en daarna bij het KNIL en omgekeerd.

Een andere groep in relatie tot het KNIL, vormden Nederlandse mannen met een militaire ambitie, maar die niet door de keuring gekomen waren, wat zeker in de jaren 1930 niet eenvoudig was. Het Franse Vreemdelingenlegioen was dan een alternatief.

Wat deden oorlogsvrijwilligers in Nederlands-Indië? Wat wordt er bedoeld met politionele acties? Wat wordt er bedoeld met zuiveringsacties? Wat is een vreemdelingenlegioen? Wat is KNIL? Wat was de T-Brigade? Wat betekent Tempo Doeloe? Wat is de Bersiap-periode? Wat is de betekenis van Merdeka? Wat is de Pakan Baroe spoorlijn? Wie is Zwarte Sinterklaas? Wat zijn jungletrainingen? Wat is een spijtoptant? Wat zijn ploppers in Nederlands-Indië?

Wil je meer weten over KNIL of zoek je informatie over een ouder of voorouder die bij het KNIL zat, dan kun je terecht bij Nationaal Archief of Nationaal Militair Museum.

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar