Werden er ook militairen uit het Nederlandse leger voor een bepaalde periode bij het KNIL gedetacheerd?

Werden er ook militairen uit het Nederlandse leger voor een bepaalde periode bij het KNIL gedetacheerd?

22 mei 2024 0

Het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) was het Nederlandse leger in de voormalige kolonie Nederlands-Indië. Het KNIL bestond uitsluitend uit beroepsmilitairen, of militairen uit het Nederlandse leger, die voor een bepaalde periode bij het KNIL gedetacheerd waren.

In totaal werden er ruim 120.000 Koninklijke Landmacht (KL)-militairen in Nederlands-Indië ingezet, waarvan er ongeveer 95.000 dienstplichtig waren. De resterende 25.000 bestonden hoofdzakelijk uit oorlogsvrijwilligers (OVW’ers) en een hele kleine kern van beroepsmilitairen. De meeste van deze soldaten dienden in de eenheden waarmee ze naar Indonesië gingen, maar sommigen werden als vervanging of versterking gebruikt bij andere eenheden. Sommige eenheden werden om die reden dan ook bij aankomst in de Oost verdeeld over andere eenheden. Daarnaast heeft een klein gedeelte van het KL-personeel voor korte of lange tijd bij KNIL-eenheden gediend.

1.888 KL-militairen vonden een burgerbetrekking in Indonesië na hun diensttijd, nog eens 800 emigreerden rechtstreeks vanuit Indonesië naar Australië of Nieuw-Zeeland om daar een nieuw bestaan op te bouwen. Overigens zal het grootste gedeelte van de 1.888 militairen die in Indonesië demobiliseerden dat gedaan hebben vóór de soevereiniteitsoverdracht eind 1949. Een aantal van hen heeft waarschijnlijk na de soevereiniteitsoverdracht Indonesië ook weer verlaten en is alsnog teruggekeerd naar Nederland of ook geëmigreerd.

Wat is KNIL? Waarom praten KNIL militairen niet over vroeger? Wat deden oorlogsvrijwilligers in Nederlands-Indië? Wat is de Bersiap-periode? Wat is de betekenis van Merdeka? Wat betekent Tempo Doeloe? Wat waren contractpensions? Wat was de T-Brigade? Wat is een vreemdelingenlegioen? Waarom noemen ze Indo’s pinda’s? Waarom noemen ze Indo’s blauwe? Waar ging de Atjeh oorlog over? Wat werd er afgesproken in het Akkoord van Linggadjati? Wat betekent tjingtjangen? Wie waren het legioen van de rechtvaardige vorst? Wie was klokkenluider Joop Hueting? Wat is Indisch zwijgen? Wat is de link tussen Legionairs en het KNIL? Wat is de Pakan Baroe spoorlijn? Wat wordt er bedoeld met politionele acties? Wat wordt er bedoeld met zuiveringsacties? Wie is Zwarte Sinterklaas? Wat is een spijtoptant? Wat zijn ploppers in Nederlands-Indië? Wat is een spijtoptant? Wanneer was de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië? Wat is er op 17 augustus? Waarom bood premier Rutte zijn diepe excuses aan inzake de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog? Wat is Operatie Product? Wat is Operatie Kraai? Wat is een Anak Kolong? Wat is een Ereteken voor Orde en Vrede? Wat is een persoonsbewijs (PB)? Wat betekent als er bij nationaliteit op je persoonskaart VR staat?

Wil je meer weten over KNIL of zoek je informatie over een ouder of voorouder die bij het KNIL zat, dan kun je terecht bij Nationaal Archief of Nationaal Militair Museum.

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar