Wat betekent als er bij nationaliteit op je persoonskaart VR staat?

Wat betekent als er bij nationaliteit op je persoonskaart VR staat?

19 mei 2024 0

Elke persoon had vanaf 1939 tot 1994 een eigen kaart bij de gemeente waar hij of zij woonde, waarop persoonsgegevens werden bijgehouden. De persoonskaart was de opvolger van de bevolkingsregistratie in het vastbladige bevolkingsregeister (1850-1920) en de gezinskaarten (1920-1939). Als er bij je nationaliteit op je persoonskaart Nederlander is doorgestreept en vervangen is door VR, betekent dat voor de Nederlandse wet dat je een ‘vreemdeling’ (VR) bent.

Na vijf jaar rechtmatig verblijf in Nederland kan een vreemdeling een verzoek om naturalisatie tot Nederlander indienen. Vreemdelingen die drie jaar met een Nederlander getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben én met die Nederlander samenwonen, kunnen al na drie jaar Nederlander worden.

Wat is een persoonsbewijs (PB)? Wat is KNIL? Waarom praten KNIL militairen niet over vroeger? Wat deden oorlogsvrijwilligers in Nederlands-Indië? Wat is de Bersiap-periode? Wat is de betekenis van Merdeka? Wat betekent Tempo Doeloe? Wat waren contractpensions? Wat was de T-Brigade? Wat is een vreemdelingenlegioen? Waarom noemen ze Indo’s pinda’s? Waarom noemen ze Indo’s blauwe? Waar ging de Atjeh oorlog over? Wat werd er afgesproken in het Akkoord van Linggadjati? Wat betekent tjingtjangen? Wie waren het legioen van de rechtvaardige vorst? Wie was klokkenluider Joop Hueting? Wat is Indisch zwijgen? Wat is de link tussen Legionairs en het KNIL? Wat is de Pakan Baroe spoorlijn? Wat wordt er bedoeld met politionele acties? Wat wordt er bedoeld met zuiveringsacties? Wie is Zwarte Sinterklaas? Wat is een spijtoptant? Wat zijn ploppers in Nederlands-Indië? Wat is een spijtoptant? Wanneer was de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië? Wat is er op 17 augustus? Waarom bood premier Rutte zijn diepe excuses aan inzake de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog? Wat is Operatie Product? Wat is Operatie Kraai? Wat is een Anak Kolong? Wat is een Ereteken voor Orde en Vrede?

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar