Wat was de T-Brigade?

Wat was de T-Brigade?

5 januari 2024 0

De T-Brigade bestond bij oprichting op Malakka opgericht uit de volgende OVW (OorlogsVrijWilligers) bataljons; 2-13 RI (Republik Indonesia), 2-6 RI, en de stoottroepen 1 RS (Regiment Stoottroepen) en 3(7) RS.

  • Opgericht 15-01-1946 te Malakka
  • Toegevoegd aan TTC (Territoriaal Troepencommando) Midden-Java
  • Opleidingskamp KNIL T-Brigade – Fort Willem Midden-Java
  • Actiegebied(en) Semarang, Salatiga, Jogjakarta
  • Commandant Kolonel S. de Waal 15-01-1946 tot 16-02-1946
  • Commandant Kolonel D.R.A. van Langen 16-02-1946 tot 25-07-1949
  • Commandant Lt. Kolonel P. van Santen 25-07-1949
  • Opgeheven 16-12-1949
  • Bijnaam “Tijgerbrigade”

De tijger is de koning van de jungle en symbool voor durf en aanvalskracht. Het was voorspelbaar dat de T-Brigade, die in maart 1946 uit Malakka te Semarang arriveerde, al snel de Tijgerbrigade werd genoemd en zodoende als embleem een tijgerkop in frontaanzicht koos.

Na de repatriëring van de OVW bataljons, het KNIL en andere onderdelen in de eerste helft van 1948 bestond de T-Brigade louter nog uit onderdelen gevormd uit dienstplichtigen, uitgezonderd manschappen van de AAT (Aan- en Afvoertroepen), Genie en Cavalerie waar veel OVW’ers dienden en het bataljon 1-15 RI. De manschappen 1-15 RI, ook wel “de Blijvertjes” genoemd, waren later in Indië aangekomen als aanvulling verdeeld over de bestaande OVW bataljons en kwamen zodoende nog niet in aanmerking voor repatriëring.

Tijdens de 2e politionele actie, op 19 december 1948, werd Jogjakarta, waar de regering van de Republiek en Soekarno gehuisvest waren, door de T-Brigade bezet. In 1949 moest de T-Brigade onder druk van de Verenigde Naties, Jogjakarta ontruimen. Op 16 december 1949, bijna vier jaar na oprichting werd de T-Brigade opgeheven.

Wat is KNIL? Werden er ook militairen uit het Nederlandse leger voor een bepaalde periode bij het KNIL gedetacheerd? Waarom praten KNIL militairen niet over vroeger? Wat is de Bersiap-periode? Wat betekent tjingtjangen? Wat is de betekenis van Merdeka? Wat betekent Tempo Doeloe? Wat waren contractpensions? Wat is een vreemdelingenlegioen? Waarom noemen ze Indo’s pinda’s? Waarom noemen ze Indo’s blauwe? Waar ging de Atjeh oorlog over? Wat werd er afgesproken in het Akkoord van Linggadjati? Wie waren het legioen van de rechtvaardige vorst? Wie was klokkenluider Joop Hueting? Wat is Indisch zwijgen? Wat is de link tussen Legionairs en het KNIL? Wat is de Pakan Baroe spoorlijn? Wat wordt er bedoeld met politionele acties? Wat wordt er bedoeld met zuiveringsacties? Wat deden oorlogsvrijwilligers in Nederlands-Indië? Wie is Zwarte Sinterklaas? Wat is een spijtoptant? Wat zijn ploppers in Nederlands-Indië? Wat is een Ereteken voor Orde en Vrede?

Wil je meer weten over KNIL of zoek je informatie over een ouder of voorouder die bij het KNIL zat, dan kun je terecht bij Nationaal Archief of Nationaal Militair Museum.

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar