Wat is Operatie Product?

Wat is Operatie Product?

12 februari 2024 0

Operatie Product was de Eerste ‘Politionele Actie’ en vond plaats van 21 juli tot 5 augustus 1947 tijdens de Nederlands-Indonesische koloniale oorlog.

Het onder leiding van legercommandant generaal Simon Spoor voor dez actie opgestelde operatieplan ‘Product’ beoogde de bezetting van de economisch belangrijke gebieden in het westen en oosten van Java en rond de enclaves in Sumatra de tweede van 19 december 1948 tot 5 januari 1949.

Het plan voor Operatie Product was er op gericht belangrijke economische gebieden op Java en Sumatra te bezetten: plantages voor de productie van onder meer suiker, rubber, koffie en cacao. Maar ook de oliebronnen bij Palembang moesten bezet worden.

Wat wordt er bedoeld met politionele acties? Wanneer was de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië? Wat wordt er bedoeld met zuiveringsacties? Wat is buitenproportioneel geweld? Hoe herken je buitenproportioneel geweld? Wat is Indisch zwijgen? Wat is KNIL? Waarom praten KNIL militairen niet over vroeger? Wie was klokkenluider Joop Hueting? Wat is de Bersiap-periode? Wat is de betekenis van Merdeka? Wat betekent Tempo Doeloe? Wat waren contractpensions? Wat was de T-Brigade? Wat is een vreemdelingenlegioen? Waarom noemen ze Indo’s pinda’s? Waarom noemen ze Indo’s blauwe? Waar ging de Atjeh oorlog over? Wat werd er afgesproken in het Akkoord van Linggadjati? Wat betekent tjingtjangen? Wat is de link tussen Legionairs en het KNIL? Wat is de Pakan Baroe spoorlijn? Wie waren het legioen van de rechtvaardige vorst? Wat deden oorlogsvrijwilligers in Nederlands-Indië? Wie is Zwarte Sinterklaas? Wat is een spijtoptant? Wat zijn ploppers in Nederlands-Indië? Wat is een Ereteken voor Orde en Vrede? Werden er ook militairen uit het Nederlandse leger voor een bepaalde periode bij het KNIL gedetacheerd?

Wil je meer weten over KNIL of zoek je informatie over een ouder of voorouder die bij het KNIL zat, dan kun je terecht bij Nationaal Archief of Nationaal Militair Museum.

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar