Hoe herken je buitenproportioneel geweld?

Hoe herken je buitenproportioneel geweld?

21 augustus 2023 0

Kan jij buitenproportioneel geweld herkennen? De politie heeft in Nederland het zogenaamde monopolie op het gebruik van geweld. De regels voor het aanwenden van geweld (gebruik van geweld)(met of zonder het gebruik van een geweldmiddel.) door politie, Marechaussees en boa’s staan in de Politiewet en de Ambtsinstructie. Daarin staat dat geweld noodzakelijk en proportioneel moet zijn en een wettig doel moet dienen.

Dat houdt in dat agenten als enige ons land geweld mogen gebruiken om hun werk te doen. Er is zelfs een speciale wet, de Politiewet, waarin dit allemaal geregeld is. Toch wordt ook hier niet duidelijk uit wanneer agenten te ver gaan of niet.

  • Geweld om een bekentenis af te dwingen of om een arrestant ‘een lesje te leren’ is verboden.
  • Als het zonder geweld kan, is geweld verboden. De mond is het belangrijkste wapen. De-escaleren is verplicht. Wetshandhavers mogen ook niet meer geweld gebruiken dan nodig. De politie mag bijvoorbeeld niet 3x slaan als 1x genoeg is.
  • Het gebruikte geweld moet in verhouding staan tot het doel. De politie mag je niet neerschieten als je een brood bij de bakker hebt gestolen.

Hoe herken je dan disproportioneel politiegeweld? Wat is onder controle brengen? Wanneer is hardhandig teveel? Wanneer gaat het om onmenselijke behandeling of schending van lichamelijke integriteit bij de toepassing van dwangmiddelen? Hoe wordt de proportionaliteit van het politiegeweld netto onderaan de streep beoordeelt?

Er zijn niet voor niets al langere tijd terechte landelijk zorgen over toename politiegeweld. Dat komt ergens vandaan. Gaat de staat wel zorgvuldig genoeg om met het geweldsmonopolie? De politie geeft de registraties van het geweld niet vrij en dat spreekt voor zich, daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben. Het algehele mantra van de politie is dat zij staat in voor de bescherming van de burger en de handhaving van de openbare orde en veiligheid.

Wat zie jij op dat moment? Gaat het om een terechte hardhandig en toelaatbaar wrede aanhouding met acceptabel excessief geweld, of zie jij een verwijtbare inschattingsfout of een onvoorzichtigheid? Voor nu blijft de vraag staan of jij buitenproportioneel politiegeweld, police brutality, politie wreedheid of excessief politiegeweld kunt herkennen.

Mag de Politie mag geweld gebruiken? Wat is Politiegeweld? Is er sprake van toename in politiegeweld? Is een slagwapen dodelijk? Wat houdt het geweldsmonopolie in? Wat betekent geweldsbevoegdheid? Wat is buitenproportioneel geweld? Wat is proportioneel geweld? Wat is zero tolerance? Wat doet een burgerwacht? Wat is buurtpreventie? Wie mag in Nederland een wapen hebben? Wat wordt er bedoeld met politionele acties? Wat wordt er bedoeld met zuiveringsacties?

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar