Wat is een (militaire) staat van dienst?

Wat is een (militaire) staat van dienst?

27 mei 2024 0

Via verschillende bronnen kun je meer te weten komen over het militaire verleden van je (voor)ouders. Defensie heeft dossiers van militairen en burgers die niet meer in actieve dienst zijn die staten van dienst worden genoemd. De loopbaangegevens van militairen werden bijgehouden vanaf 1813 in registers die stamboeken worden genoemd. (Voor)ouders die hebben gediend in de Nederlandse krijgsmacht hebben altijd een militair persoonsdossier (staat van dienst). In dit document staat informatie over waar, wanneer en bij welke eenheden de militaire (voor)ouder heeft gediend.

Wat betekent recht op informatie? Wat is KNIL? Waarom praten KNIL militairen niet over vroeger? Wat deden oorlogsvrijwilligers in Nederlands-Indië? Wat is de Bersiap-periode? Wat is de betekenis van Merdeka? Wat betekent Tempo Doeloe? Wat waren contractpensions? Wat was de T-Brigade? Wat is een vreemdelingenlegioen? Waarom noemen ze Indo’s pinda’s? Waarom noemen ze Indo’s blauwe? Waar ging de Atjeh oorlog over? Wat werd er afgesproken in het Akkoord van Linggadjati? Wat betekent tjingtjangen? Wie waren het legioen van de rechtvaardige vorst? Wie was klokkenluider Joop Hueting? Wat is Indisch zwijgen? Wat is de link tussen Legionairs en het KNIL? Wat is de Pakan Baroe spoorlijn? Wat wordt er bedoeld met politionele acties? Wat wordt er bedoeld met zuiveringsacties? Wie is Zwarte Sinterklaas? Wat is een spijtoptant? Wat zijn ploppers in Nederlands-Indië? Wat is een spijtoptant? Wanneer was de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië? Wat is er op 17 augustus? Waarom bood premier Rutte zijn diepe excuses aan inzake de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog? Wat is Operatie Product? Wat is Operatie Kraai? Wat is een Anak Kolong? Wat is een Ereteken voor Orde en Vrede? Wat is een persoonsbewijs (PB)? Wat betekent als er bij nationaliteit op je persoonskaart VR staat?

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar