Is er verband tussen AZC en agressie?

Is er verband tussen AZC en agressie?

8 maart 2023 0

In 2015 kreeg Nederland te maken met een relatief hoge asielinstroom met de bijbehorende asielopvanglocaties (bijv. asielzoekerscentrum (azc), alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv)-opvang, noodopvang en crisisopvang). De hoge asielinstroom leidde onder meer tot langere asielprocedures en ook vergunninghouders wachten hierdoor relatief lang op een sociale huurwoning.

Een veilige en beheersbare leefomgeving is belangrijk voor bewoners, COA-medewerkers en voor andere personen betrokken bij de asielopvang. Je hoeft niet te hebben gestudeerd om te zien dat deze problematiek niet minder wordt, maar zienderogen toeneemt. Met zeer grote regelmaat zijn er tenenkrommende zaken zichtbaar in de media. Maar ook de incidentcijfers liegen er niet om. Van de politieregistratie is al langer algemeen bekend dat die onvolledig is.

Overtreders zonder vast of onjuist woonadres worden niet meegenomen in de overzichten. Daarmee is ook de woede om asiel-overlast (lees: winkeldiefstallen, zakkenrollen, intimidatie, agressie, andere normen en waarden, uit de hand gelopen ruzies en verstoringen van de openbare orde) flink gestegen. Het is ook een duidelijk signaal dat legio aan AZC medewerkers hebben aangegeven behoefte te hebben aan betere training tegen agressie en geweld. Dat is vooral niet omdat er niets aan de hand is.

Incident eindigen regelmatig in agressie. Een op de drie agressie-incidenten in asielzoekerscentra is gericht tegen de medewerkers. Het merendeel van het azc-personeel krijgt ten minste maandelijks en zelfs wekelijks te maken met agressie tussen bewoners of agressie die tegen henzelf is gericht, De conclusie is dat ministerie en COA onvoldoende zicht hebben en weinig sturing en controle is op de sociale veiligheid van asielzoekerscentra.

Wat is straatterreur? Wat is een straatcoach? Wat is het verstoren van de openbare orde? Wie is belast met de handhaving van de openbare orde? Wat is orde, tucht en discipline? Neemt het geweld toe op straat?