Is er verband tussen AZC en agressie?

Is er verband tussen AZC en agressie?

8 maart 2023 0

Dat in de praktijk AZC’s en agressie hand in hand gaan, kunnen we al jarenlang overal en nergens zien en lezen. Je hoeft geen universitaire studie te hebben afgerond om te zien dat deze problematiek niet afneemt, maar zienderogen toeneemt.

De woorden asielzoeker, vluchteling en migrant worden vaak door elkaar gebruikt, terwijl ze echt een andere betekenis hebben.

Wat is de definitie van een asielzoeker? Niet iedere asielzoeker in Nederland is een vluchteling. De echte asielzoeker vraagt asiel aan door de (persoonlijke) situatie in zijn eigen land. Een asielzoeker krijgt een verblijfsvergunning als hij te vrezen heeft voor oorlog, doodstraf of executie, marteling of een andere onmenselijke of vernederende behandeling in het land van herkomst. De IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst, onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid) gaat dan onderzoeken of iemand dan ook gevaar loopt in het land van herkomst

Wat is de definitie van een vluchteling? Volgens het VN-Vluchtelingenverdrag uit 1951 is een vluchteling iemand die in zijn thuisland gegronde vrees heeft voor vervolging. Redenen voor vervolging kunnen zijn: afkomst, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of seksuele voorkeur.

Wat is de definitie van een migrant? Is iemand die zijn of haar land verlaat. Soms is dat gedwongen, vanwege een ramp of omdat je gevaar loopt en er oorlog is. Maar meestal wordt het woord migrant gebruikt voor iemand die in een ander land gaat werken. Een migrant kan weer terugkeren, voor een vluchteling is dat te gevaarlijk.

Welke 3 soorten vluchtelingen zijn er? Omdat er in hun land oorlog, natuurrampen en branden zijn. Omdat zij het niet eens zijn met de regering. Omdat ze niet rond kunnen komen in hun eigen land om ergens anders een nieuw leven op te bouwen.

Wat is het verschil tussen een vluchteling en asielzoekers? Asielzoekers zijn personen die hun eigen land verlaten hebben en bescherming zoeken in een ander land. Wanneer ze asiel aanvragen doen ze een beroep op het VN-Vluchtelingenverdrag en willen ze erkend worden als vluchteling.

In 2015 kreeg Nederland te maken met een relatief hoge asielinstroom met de bijbehorende asielopvanglocaties (bijv. asielzoekerscentrum (azc), alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv)-opvang, noodopvang en crisisopvang). De hoge asielinstroom leidde onder meer tot langere asielprocedures en ook vergunninghouders wachten hierdoor relatief lang op een sociale huurwoning.

Een veilige en beheersbare leefomgeving is belangrijk voor bewoners, COA-medewerkers en voor andere personen betrokken bij de asielopvang. Met zeer grote regelmaat zijn er tenenkrommende zaken zichtbaar in de media. Maar ook de incidentcijfers liegen er niet om. Van de politieregistratie is al langer algemeen bekend dat die onvolledig is.

Overtreders (lees: overlastgevende asielzoekers) zonder vast of onjuist woonadres worden niet meegenomen in de overzichten. Daarmee is ook de woede om asiel-overlast (lees: winkeldiefstallen, zakkenrollen, intimidatie, agressie, andere normen en waarden, uit de hand gelopen ruzies en verstoringen van de openbare orde) flink gestegen. Het is ook een duidelijk signaal dat legio aan AZC medewerkers hebben aangegeven behoefte te hebben aan betere training tegen agressie en geweld.

Dat is vooral niet omdat er niets aan de hand is.

Krantenkoppen vol met incidenten eindigen met grote regelmaat in agressie. Een op de drie agressie-incidenten in asielzoekerscentra is gericht tegen de medewerkers. Het merendeel van het AZC-personeel krijgt ten minste maandelijks en zelfs wekelijks te maken met agressie tussen bewoners of agressie die tegen henzelf is gericht en dan nog maar niet te spreken over de handhaving die moet dealen met deze pijnlijke issues.

De conclusie met het gezonde boeren verstand is dat ministerie en COA onvoldoende tot geen zicht hebben, dat er weinig tot geen sturing is en geen controle is op de sociale veiligheid van asielzoekerscentra. Is dat dan het beste waar de Nederlandse overheid mee kan komen, helemaal bedacht van achter een stoffig bureautje om het zo te moeten gaan doen? Dit is weer een klassiek voorbeeld van de chronische falende aanpak van de politiek. Een ontwikkeling die je op geen enkele manier zou moeten willen.

Neemt het geweld toe op straat? Wat is het verstoren van de openbare orde? Wie is belast met de handhaving van de openbare orde? Wat is straatterreur? Wat is een straatcoach? Wat is orde, tucht en discipline? Wat is een draaideur crimineel? Wat doen ze in het Pieter Baan Centrum? Wat is tbs en voor wie is tbs bedoeld?

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar