Wat is tbs en voor wie is tbs bedoeld?

Wat is tbs en voor wie is tbs bedoeld?

20 februari 2023 0

TBS betekent terbeschikkingstelling en het is een maatregel die wordt opgelegd als je een misdaad pleegt waarvoor je ontoerekeningsvatbaar wordt verklaard. Terbeschikkingstelling is een extra maatregel je die naast een gevangenisstraf krijgt opgelegd.

Het is daarbij wel belangrijk om de stoornis te behandelen, zodat je de kans op herhaling kunt verkleinen. Uit onderzoek is gebleken dat bij een persoonlijkheidsstoornis het opleggen van tbs veel effectiever is dan een gevangenisstraf en dat de recidivekans veel kleiner is.

Je krijgt als dader zo de mogelijkheid om je te laten behandelen en tegelijkertijd wordt de samenleving beschermd. Er zijn ook personen die hun hele leven op een tbs-afdeling blijven. Ze komen op de zogenaamde longstay-afdeling. Hier wordt voor gekozen als iemand ondanks zijn behandeling gevaarlijk blijft.

PIJ betekent Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen. Met een PIJ-maatregel wordt een jongere met een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis opgenomen in een justitiële jeugdinrichting. Deze maatregel, ook wel bekend als jeugd-tbs.

Werkt tbs (terbeschikkingstelling) met dwangverpleging? Wat doen ze in het Pieter Baan Centrum? Welke soorten geweld bestaan er? Wat is een VOG? Wat is een uittreksel justitiële documentatie? Wat is een geweldsuitbarsting? Kun je leren om met agressie en geweld om te gaan en dit te voorkomen? Wat is wederspannigheid? Wat te doen met de opgekropte frustraties? Wat is orde, tucht en discipline? Wat doen ze in de Pompekliniek?

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar