Wanneer ben jij commando-waardig?

Wanneer ben jij commando-waardig?

3 februari 2022 0

Een Commando bekleedt een functie bij Defensie. Commando zijn behoort tot een van de stoerste, maar ook gevaarlijkste beroepen. Het Korps Commandotroepen (KCT) zijn de Special Forces van de Koninklijke Landmacht en is de meest specialistische eenheid van het Nederlandse leger. Om toegelaten te worden moet je beschikken over een uitstekend fysiek en mentaal profiel en staat je een zeer zwaar selectie- en opleidingstraject te wachten.

Zowel burger als militairen in actieve dienst moeten aan hoge instromingeisen voldoen. Als commando word je vaak tijdens geheime missies en onder de meest complexe en extreme omstandigheden ingezet. Als commando kan je zowel ingezet worden voor korte snelle acties als voor operaties van meerdere dagen. De hoofdtaken van het Korps Commandotroepen (KCT) vallen onder te verdelen in Direct Action (DA), Special Reconnaissance (SR) en Militairy Assistance (MA). Er zijn inzetspecialisaties (bijvoorbeeld in de bergen), individuele specialisaties (bijvoorbeeld als sniper), demolitie-expert (Demspec) of verbindingsman (Commspec).

Daarnaast kan een Commando parachutespringen. Commando’s opereren vaak in kleine groepen op vijandelijk terrein. Zo’n groep moet voldoende specialisten hebben om zelfstandig te kunnen opereren. Na een succesvolle selectie bestaat de opleiding tot Commando uit acht weken (VO) vooropleiding. In de vooropleiding ligt vooral de nadruk onder andere velddienst, navigatie, fysieke training en sport. Daarna volgt acht tot negen weken Elementaire Commando Opleiding (ECO) . Tijdens de ECO wordt de lichamelijke en mentale weerbaarheid van de aspirant commando getest. De ECO eindigt met ‘de afmatting’. Bij deze proef leggen de deelnemers ruim 200 kilometer in 5 dagen af. Voornamelijk te voet. Wie de afmatting volbrengt, mag bij aankomst op de thuisbasis in Roosendaal de groene commandobaret in ontvangst nemen.

Na de ECO is de commando nog niet klaar met zijn opleiding. Na de ECO is de commando nog niet klaar met zijn opleiding. De commando heeft alleen bewezen dat hij over de juiste fysieke- en persoonseigenschappen beschikt. Dit zijn voorwaarden om de verdere opleiding af te maken. Daarna volgt 52 weken (VCO) Voortgezette Commando Opleiding voor commando speciale operaties (cospecops). De opleiding is heel zwaar op zowel het fysieke als mentale vlak, vanwege hele specifieke onderdelen. 75 tot 80 procent van commando’s in spe haalt de opleiding niet.

Wat houdt de fysieke test van KCT in? Is er verschil tussen commando’s en special forces? Wat is gevechtsbereidheid? Wat is de sickener? Wat is marsen? Wat is de natte cross? Wat is shock and awe training? Wat is een militaire survival training? Wat is conditionering? Waar staat VeVa voor? Waar staat AMO voor? Wat is de taak van de marechaussee? Wat betekent ME bij politie?

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar