Wat is gevechtsbereidheid?

Wat is gevechtsbereidheid?

30 december 2021 0

Het niet wegdraaien van de dreiging, maar voorwaarts blijven gaan. De stressreactie gebruiken als hefboom voor gecontroleerde handelingen. Het werken aan gevechtsbereidheid (combat readiness) is een belangrijk onderdeel in een militaire opleiding. Onder gevechtsbereidheid wordt verstaan: De zodanige geestelijke instelling, de mate van gevechtsgereedheid, van de persoon, verkregen door het bijbrengen van de juiste militaire mentaliteit en vaardigheden, dat deze innerlijk bereid is zich onder de zwaarste lichamelijke en geestelijke beproevingen in te zetten voor zijn team, land, zijn volk en zijn verworvenheden. De persoon moet geestelijk toegerust zijn voor het gevecht. Deze moet zijn taak willen uitvoeren, hij of zij moet gevechtsbereid zijn.

De gevechtsbereidheid (om maar eens in militaire termen te blijven) onder de Nederlanders is erg laag. Sterker nog, we staan ongeveer helemaal onderaan, samen met Duitsland (dat wel investeert in Defensie), Japan (dat ook investeert in Defensie) en Belgiƫ (dat zou moeten investeren in Defensie). Hoewel Duitsland en Japan historisch gezien wel een wat ander oorlogsverleden hebben dan Nederland. Het Europese land met de hoogste gevechtsbereidheid is Finland, met 74 procent. Toevallig of niet is dat wel een land dat al decennia lang in meer of mindere angst leeft voor Rusland, dat Finland als een soort afvallige provincie beschouwt.

Kun je gevechtsbereidheid trainen? Wat is orde, tucht en discipline? Wat is veranderingsbereidheid? Wat is milling? Wat zijn body hardening techniques? Welke vormen van agressie zijn er? Hoe word ik sterker, weerbaarder en assertiever? Wat betekent alles geven? Wat is Beasting? Wat houdt doorzettingsvermogen in? Wat moet je weten over incasseringsvermogen? Wat is uithoudingsvermogen?