Wat is milling?

Wat is milling?

20 maart 2022 0

Milling boxing of army milling, ook wel knokken genoemd is een traditionele, controversiële en brute militaire trainingsactiviteit. Het wordt ook wel beating or thrashing or the mad minute genoemd. Milling wordt in het leger gebruikt als onderdeel van de basisopleiding. Het is een gevechtssituatie in omstandigheden van stress, die gebruikt wordt om de rauwe moed van rekruten te testen. Twee rekruten slaan elkaar gedurende een bepaalde periode zo agressief mogelijk tegen het hoofd. Deze twee rekruten mogen inkomende stoten niet blokkeren of vermijden. Het zogeheten ‘attacking without defending’.

De enige verdediging toegestaan is aanvallen. Er zijn ook varianten mogelijk door met meerdere personen één persoon te belagen als trainingstechniek. Deze test simuleert gevechten en test de wil om in het gevecht te blijven en onder alle omstandigheden te zegevieren, dus er worden punten afgetrokken voor het blokkeren of ontwijken van stoten. Dit is gecontroleerde fysieke agressie (controlled aggression training) die fysiek veeleisend is. Hierin worden persoonlijke kwaliteiten getest zoals moed, vastberadenheid en rauwe vechtlust. Bekijk hier onze pagina Milling trainingstechniek.

Wat is het verschil tussen milling en boksen? Wat betekent last man standing? Wat is King of the Ring? Is bare knuckle boxing legaal? Wat is doelgerichte of instrumentele agressie? Kun je gevechtsbereidheid trainen? Wat wordt bedoeld met zelfbehoud? Wat is Dirty Boxing? Welke vormen van agressie zijn er? Hoe moet je vechten op straat? Wat is een Human Punching Bag oefening? Wat zijn Military Martial Arts? Wat is een military workout? Wat is reality based self defense training? Wat is hand-to-hand combat training? Wat zijn militaire sporten? Wat is LINE? Wat is HSRT? Wat is reality based self defense training? Wat is (CSR) Combat Stress Reaction? Wat doet stress met je in een gevechtssituatie? Wat is CQC? Wat is het verschi tussen Defendu, Defendo en Combato?

Milling boxing or army milling, also known as fighting, is a traditional, controversial and brutal military training activity. It is also called beating or thrashing or the mad minute. Milling is used in the military as part of basic training. It is a combat situation under conditions of stress, used to test the raw courage of recruits. Two recruits hit each other in the head as aggressively as possible over a period of time. These two recruits are not allowed to block or avoid incoming punches. The so-called ‘attacking without defending’.

The only defense allowed is attack. Variations are also possible by attacking one person with several people as a training technique. This test simulates combat and tests the will to stay in the fight and prevail under any circumstances, so points are deducted for blocking or dodging punches. This is controlled physical aggression (controlled aggression training) that is physically demanding. This tests personal qualities such as courage, determination and raw fighting spirit.

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar