(RBSD) Reality Based Self Defense Training, ofwel praktijktraining die zich uitsluitend richt op op realiteit gebaseerde zelfverdedigingsscenario’s en omstandigheden. Een op realiteit gebaseerd zelfverdedigingssysteem is utilitair richt zich op pragmatische oplossingen voor moderne problemen en hedendaagse conflictsituaties. Trainen tegen niet-conforme aanvallers, meerdere aanvallers en verrassingsaanvallers. Praktische zelfverdediging met de nadruk op zelfverdediging zonder regels. Scenariogebaseerde training is er om bewustzijn te ontwikkelen en om confrontatiemanagement en stressmanagement aan te leren. Wanneer men geconfronteerd met angst en adrenaline, zijn zij doorgaans niet in staat om zichzelf te verdedigen. Er is geen ruimte voor ceremonies, tradities of onpraktische technieken en trainingsmethodologieĂ«n. Alleen herhaalde techniektraining is gewoon niet genoeg. Onze pijlers zijn: zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, zelfverdediging en zelfbeheersing. Wat zegt de ethiek over zelfverdediging? Wat is padded assailant training? Wat zijn inzettrainingen? Wat zijn Military Martial Arts? Wat is LINE? Wat is HSRT? Wat is reality based self defense training? Wat is milling? Wat is (CSR) Combat Stress Reaction? Wat doet stress met je in een gevechtssituatie?