Wat is iron mind conditioning?

Wat is iron mind conditioning?

11 januari 2023 0

Iron mind conditioning is net als iron body conditioning is een stuk levenswerk. Zonder iron mind conditioning geen iron body conditioning. Zij kunnen zeker niet zonder elkaar. Het is meer dan alleen stoer en sterk zijn. Iron mind conditioning gaat tot in het diepst van jezelf en zal je leven veranderen.

Iron mind conditioning zijn langdurige, extreme fysieke en mentale uitdagingen waarbij deelnemers één van de meest veeleisende iron body conditioning ervaringen ondergaan, terwijl ze krachtige mentale strategieën, hulpmiddelen en processen leren om hun geest te beheersen en door te zetten om iets te bereiken uitzonderlijk.

Iron mind conditioning training zal je gevechtsbereidheid, je strijdbaarheid, je zelfbeheersing, je zelfbehoud, je weerbaarheid en je incasseringsvermogen bevorderen. “The iron mind is the mind which has realized itself and nourishes the whole person”. Werk aan de vaak vergeten vierde discipline; je mindset trainen! Iron mind conditioning kun je ook tegenkomen als trainingen in psychologische robuustheid (psychological robustness) of mentale robuustheid (mental robustness).

Maar denk ook aan iets als gewoontevorming van bijvoorbeeld ‘automatische reacties’ die jij bij jezelf met de jaren hebt ontwikkeld en die je wellicht op een negatieve manier in de weg kunnen zitten.

Wat is een adaptieve mindset? Als je denkt dat je niet verder meer kunt, kan je dan ook echt niet meer verder? Wat betekent macht der gewoonte? Wat is trainen van uitzichtloosheid? Wat is lijden in stilte? Hoe overwin je de angst om klappen te krijgen? Wat is actie-intelligentie? Wat betekent pijn met pijn bestrijden? Waarom helpt huilen niet? Wat is de relatie tussen angst, spanning en pijn? Wat is conditionering? Wat is door de pijn heen gaan? Wat is pijn incasseren? Wat is Iron Body Martial Arts? Wat is Iron Body Conditioning? Wat zijn body hardening techniques? Kan het stoïcisme helpen voor een ultieme mindset? Wat is health koude training? Wat is een mentale reset? Wat is cold exposure training? Wat is mental stretching? Wat is prestatiedruk? Hoe komt endorfine vrij? Wat is infanteristenweer? Wat is aanzetten? Wat is bracing? Wat betekent een tandje hoger? Is goed genoeg, goed genoeg? Wat is zelfsabotage en waarom werk jij jezelf tegen? Wat betekent een mentaal breekpunt? Wat is gevechtsbereidheid? Kun je gevechtsbereidheid trainen?

Iron mind conditioning is, just like iron body conditioning, a part of life’s work. No iron body conditioning without iron mind conditioning. They certainly can’t do without each other. It’s more than just being tough and strong. Iron mind conditioning goes to the depths of yourself and will change your life.

Iron mind conditioning is a long-lasting, extreme physical and mental challenge where participants undergo one of the most demanding iron body conditioning experiences, while learning powerful mental strategies, tools and processes to control their mind and persevere to achieve something exceptional.

Iron mind conditioning training will promote your combat readiness, your militancy, your self-control, your self-preservation and your resilience. “The iron mind is the mind which has realized itself and nourishes the whole person”. Work on the often forgotten fourth discipline; training your mindset!

But think about something like habit formation, for example, ‘automatic reactions’ that you have developed in yourself over the years and that may get in your way negatively.

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar