Wat is stalking?

Wat is stalking?

21 november 2021 0

Stalking (ook wel belaging genoemd) is iemand bewust stelselmatig lastigvallen, waardoor die persoon zich niet meer veilig voelt. Voorbeelden van stalking zijn achtervolgen, dreigen met geweld, opwachten, ongewenste telefoontjes en berichten sturen of op naam van iemand anders dingen bestellen. Ook het zich ophouden voor de woning of het rondhangen op plaatsen waar het slachtoffer werkt of vaak langskomt, kan onder stalking vallen. Of het zwartmaken van de gestalkte persoon bij familie, buren en vrienden. De stalker kan een ex-partner zijn, maar het kan ook gaan om een kennis, collega, leidinggevende, buurman of zelfs een (relatief) onbekende, zoals wanneer iemand een bekende Nederlander stalkt. Maar ook als je geen beroemdheid bent, kun je het slachtoffer worden van stalking. Stalking kan allerlei gevolgen hebben. Stalking is per definitie een vorm van geweld omdat het een grote inbreuk maakt op de veiligheidsbeleving in en op het leven van slachtoffers. Stalking kan het gevolg zijn van een beëindigde relatie, waar een ex-partner zich niet bij de beëindiging neerlegt en contact blijft zoeken met de ander. Sommige stalkers leggen contact omdat ze uit zijn op een (vriendschappelijke of seksuele) relatie. Deze stalkers gedragen zich lomp en opdringerig of hebben psychische problemen, waardoor de stalker ideeën over de ‘relatie’ met je heeft die niet stroken met de werkelijkheid. Het kan ook zijn dat de stalker geen relatie met je wil, maar het idee heeft dat hem onrecht is aangedaan en hij of zij je daarvoor verantwoordelijk houdt. De stalker zoekt naar vergelding en aandacht voor dit ‘onrecht’. Stalking kan de vorm van een verslaving aannemen. De behoefte aan contact is voor de stalker een soort verslaving geworden. Elk nieuw contact en elke reactie (ook als die negatief is!) voedt de verslaving. Sinds 28 juni 2000 kent Nederland een anti-stalkingwet. Die is bedoeld om stalkers gericht aan te pakken. Overigens spreekt de wet niet van stalking maar van belaging. Van cyberstalking is sprake wanneer moderne communicatiemiddelen worden gebruikt om te stalken. Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag? Wat kun je met een stopgesprek? Wat zijn interventies? Wat betekent bedreigen? Welke soorten geweld bestaan er?

Ga hier direct naar ons YouTube-kanaal
This is default text for notification bar