Wat betekent VIK bij de Nederlandse Politie?

Wat betekent VIK bij de Nederlandse Politie?

15 maart 2024 0

VIK staat voor Veiligheid Integriteit en Klachten. Dit zijn de afdelingen die zich bij de politie bezighouden met de integriteitsonderzoeken, als opvolger van de bureaus interne onderzoeken. Elke eenheid (en het PDC Politiedienstencentrum) heeft een eigen VIK-afdeling. Ongeveer 130 medewerkers houden zich bezig met interne onderzoeken. Op jaarbasis gaat het om 500 tot 550 onderzoeken. Onderzoekers van deze voeren oriënterende en disciplinaire onderzoeken uit. Agenten, rechercheurs of interne onderzoekers voeren de straf rechtelijke onderzoeken uit.

De issues die je op vele officïele plekken vindt op internet zijn niet al te mals als het gaat om het VIK:

  • De Nationale Politie gaat zeer onzorgvuldig te werk bij het onderzoeken van mogelijk plichtsverzuim door politiemensen.
  • Uit een rapportage van de politie blijkt dat de kwaliteit van de eigen integriteitsonderzoeken sterk wisselt.
  • Het is al jaren een ongecontroleerde bende, met als gevolg dat incompetente leidinggevenden veel ruimte hebben gekregen voor willekeur en machtsmisbruik. Het is een schande dat het korps al die tijd heeft weggekeken terwijl eersteklas collega’s ten onrechte door de mangel werden gehaald.’ De NPB heeft er dan ook weinig begrip voor dat het korps zo lang heeft weggekeken van het misbruik dat leidinggevenden van de VIK kunnen maken.
  • Interne onderzoeken ‘te lichtvaardig’ worden gestart en zelfs ‘dat een onderzoek door VIK soms door de werkgever wordt gebruikt als pressiemiddel om een ongewenste situatie – vaak onvoldoende functioneren – aan te pakken’.
  • De afdelingen Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) die voor deze taak ruim zeven jaar geleden zijn opgericht, voldoen niet. Dat blijkt uit een onderzoek dat de politie zelf naar het stelsel heeft laten uitvoeren.
  • De onderzoeken die de VIK’s doen, zijn lang niet altijd snel, adequaat, zorgvuldig of respectvol genoeg.

Politiemensen moeten onkreukbaar zijn, dat mag duidelijk zijn. Maar als je leest dat de afgelopen jaren herhaaldelijk sprake is van (ex)politiemedewerkers die informatie lekken of informatie uit politiesystemen voor privédoeleinden gebruiken, dan gaat er iets helemaal chronisch fout en is het einde zoek.

Wie handhaaft de handhaving? Mag een handhaver geweld gebruiken? Mag de Politie mag geweld gebruiken? Heeft de politie een voorbeeldfunctie? Is er sprake van toename in politiegeweld? Wat is leading by example? Wat is Politiegeweld? Waarom zijn BOA’s vaker het mikpunt van agressie? Hoe herken je buitenproportioneel geweld? Wat betekent geweldsbevoegdheid? Wie is belast met de handhaving van de openbare orde? Toezichthouder, handhaver of BOA, wat is het verschil? Wat is een HTV opleiding? Wat is RTGB training? Is de agent steeds vaker mikpunt van bedreiging, agressie en geweld van het publiek? Wie mag in Nederland een wapen hebben? Wat is een gelegenheidswapen? Hoeveel boa’s zijn er nodig voor één staandehouding?

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar