Hoeveel boa’s zijn er nodig voor één staandehouding?

Hoeveel boa’s zijn er nodig voor één staandehouding?

18 maart 2024 0

Het straatbeeld wat heerst is dat er behoorlijk wat boa’s tegelijkertijd nodig zijn voor één staandehouding. Staandehouding overigens een mooi woord voor het spelletje Scrabble. Zoals we allen kunnen zien groeit het boa-leger in het Hollandse straatbeeld. Daar hoef je niet voor te hebben gestudeerd. Neemt niet weg dat de problematieken daarmee ook afnemen, integendeel, maar dit is zeker niet iets nieuws.

De boa heeft een specifieke, afgebakende taak waarvoor hij of zij kan worden opgeleid. Sommige boa’s hebben ook politiebevoegdheden, zoals fouillering, en bij hoge uitzondering mogen ze gebruik maken van geweldsmiddelen zoals handboeien, wapenstok, pepperspray of een vuurwapen.

Volgens strafvordering heeft staande houden maar één doel en dat het vaststellen van de identiteit van de verdachte. Formeel stopt de staande houding dus ook wanneer de identiteit is vastgesteld. Daarna kan de verdacht weer gaan en staan waar deze wil. De regels over staande houden staan in artikel 52 van het Wetboek van Strafvordering. Staande houden wordt vaak door elkaar gehaald met aanhouden.

Of je het nu zelf op straat ziet of je ziet het bij één van de handhavingsprogramma’s op televisie of sociale media. Je hebt klaarblijkelijk een leger met boa’s nodig voor één echte staandehouding. Dan zie je dat 4 of 6 boa’s of meer man sterk tegelijkertijd een staandehouding proberen uit te voeren. De verdachte die verzand in woedeaanvallen, agressief gedrag of driftbuien die in bedwang gehouden moet worden. Das best een hoge financiële investering voor 1 staandehouding. Daarbij kun je je afvragen over deze hoge investering de moeite waard was voor deze moeizame staandehouding en alle popppetjes die daarbij betrokken waren. Is het beoogde doel behaald en gaan we dit de volgende keer op dezelfde manier doen of gaan we steeds meer poppetjes inzetten (opschalen) voor komende staandehoudingen.

Omgaan met agressie is niet makkelijk, laten we dat voorop stellen. Maar daarom is het probleem ook nog niet opgelost met het laten groeien van het boa-leger. Agressie counteren door meer blauw op straat met agressie zorgt ook weer voor meer agressie, dat moge algemeen inmiddels wel helder zijn. Ook is het zo dat boa’s die vriendelijkheid met duidelijkheid combineren slagen er beter in om orde te houden op straat.

Wekken BOA’s agressie op? Wat is het verschil tussen aanhouden en staandehouden? Wat is een draaideur crimineel? Wat betekent opschalen? Waarom zijn BOA’s vaker het mikpunt van agressie? Wat is het beginsel van fair play? Wat betekent de uitdrukking ‘assistentie collega!’? Wat betekent verhuftering? Is geweld tegen hulpverleners nog altijd een probleem? Wie handhaaft de handhaving? Wat betekent meer lichtblauw op straat? Wat is straatagressie? Wat betekent VIK bij de Nederlandse Politie? Wat is deëscaleren? Wat is directief handelen? Neemt het aantal geweldsincidenten in de GGZ toe?

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar