Is geweld tegen hulpverleners nog altijd een probleem?

Is geweld tegen hulpverleners nog altijd een probleem?

29 november 2023 0

Geweld tegen hulpverleners, hartstikke fout natuurlijk, maar is niets nieuws.

Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak heeft een grote impact. Al jarenlang probeert de overheid wat te doen aan de agressie waar mensen met een publieke functie mee te maken krijgen. Er zijn grote publiekscampagnes geweest en strengere straffen, maar allemaal tevergeefse en goedbedoelde wanhoopspogingen.

Wetende dat in 2007 het programma Veilige Publieke Taak (VPT) startte. SIRE lanceerde in 2011 de campagne ‘Handen af van onze hulpverleners’. En in 2021 kwam de overheid met een actieprogramma ‘Taskforce geweld en mishandeling van hulpverleners terugdringen’ om Nederlanders ervan te doordringen dat agressief gedrag richting hulpverleners nooit wordt getolereerd. Dit is weer een klassiek voorbeeld van de chronische falende aanpak van de politiek.

Hulpverleners krijgen niet alleen verwensingen en (doods)bedreigingen naar het hoofd geslingerd, ook slaan, schoppen, spugen, bijten en ongewenst en hinderlijk filmen met camera komt regelmatig voor.

Personen die in dienst staan van de samenleving worden als schietschijf gebruikt. Het heeft grote impact op het slachtoffer zelf maar ook op de maatschappij, want het zet de publieke dienstverlening onder druk. Buiten het feit dat er nu onveilige situaties zijn die zich herhalen, zijn er ook zorgprofessionals die hierdoor ziek thuis komen te zitten of het vak verlaten omdat ze zich niet meer veilig voelen in hun werkomgeving.

Werknemers met een publieke taak, zoals politie, brandweer, ambulance- en brandweerpersoneel, worden iedere dag slachtoffer van agressie en geweld. Maar met name oudejaarsnacht is voor agenten en hulpverleners geen makkelijke avond.

Hulpverleners, politie en andere professionals met een publieke taak moeten veilig hun werk kunnen doen. 92 procent van de hulpverleners maakte in 2022 agressie of geweld mee. Bijna 60 procent zelfs elke maand, elke week of dagelijks. Het aantal incidenten is de laatste jaren nagenoeg gelijk, maar het zijn er veel te veel. Geweld tegen agenten en hulpverleners blijft onacceptabel.

Iemand die met agressie zijn of haar zin weet te krijgen, dan denkt die persoon: mooi, dat werkt dus!

Wat betekent verhuftering? Heeft onze politie nog wel grip op problemen? Waarom is men agressief tegenover hulpverleners? Is de agent steeds vaker mikpunt van bedreiging, agressie en geweld van het publiek? Kunnen opgelegde maatregelen leiden tot meer agressie en geweld? Is verhaal halen met persoonlijke knokploeg een wijs besluit? Wat is leading by example? Waarom zijn BOA’s vaker het mikpunt van agressie? Wat is straatterreur? Wat betekent een kort lontje hebben? Wat is een geweldsuitbarsting? Wat is zero tolerance? Wat is een dreigcultuur? Hoe komt het dat de verharding in onze samenleving toeneemt? Wat is straatagressie? Wat is straatintimidatie? Wat is straatgeweld? Neemt het geweld toe op straat? Dreigen hooligans beter te worden met vechten dan politie? Wat is Politiegeweld? Wat is een doodsbedreiging? Wat doet stress met goed fatsoen? Wat is doxing?

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar