Wat betekent blauwhelmen?

Wat betekent blauwhelmen?

14 augustus 2023 0

De bekendste internationale vredesmachten zijn de ‘blauwhelmen’ of ‘blauwe baretten’ van de Verenigde Naties. Dit komt door de blauwe helmen of baretten die zij dragen. Het inzetten van vredesmachten geldt als een vorm van humanitaire interventie. Zij helpen burgers in een land in oorlog; moet troepen ontwapenen; houdt toezicht op de gang van zaken in een oorlogsgebied; helpt bemiddelen in een oorlogssituatie.

Zij kunnen worden uitgezonden door de Veiligheidsraadvan de Verenigde Naties als er internationaal een conflict dreigt uit te breken. De blauwe helmen verwijzen naar de vlag van de VN. Een wit embleem op een blauwe achtergrond.

Op 29 mei 1948 ging de eerste VN-vredesmissie van start. De blauwhelmen hebben sindsdien vaak de vrede kunnen bewaren, maar het is ook op mislukkingen uitgelopen. Stof tot nadenken: Tegenwoordig hoor je nog maar weinig over VN-vredesmissies en het bewaren van de vrede, maar des te meer over wapens kopen en oorlog voeren.

Is er verschil tussen commando’s en special forces? Wat betekent verhuftering? Wie is belast met de handhaving van de openbare orde? Wat is de taak van de marechaussee? Wat betekent geweldsbevoegdheid? Wat is leading by example? Wie handhaaft de handhaving? Wat houdt het geweldsmonopolie in? Wat is een Quick Reaction Alert (QRA)? Wat betekent ME bij politie? Wat is een BOA? Wat is een straatsoldaat? Toezichthouder, handhaver of BOA, wat is het verschil? Wie mag in Nederland een wapen hebben?

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar