Wat is crushing?

Wat is crushing?

22 oktober 2021 0

Crushing lijkt op trampling omdat iemand ergens met zijn of haar voeten op gaat staan. Vrij vertaald is dit vernietigen, verpletteren, indeuken, samendrukken, platdrukken, samenpersen, stampen, verbrijzelen, vermorzelen, intrappen, fijnstampen of platwalsen.

Bij crushing trample, crushing blow, crushing force of crushing defeat is het lijdend voorwerp echter geen persoon, maar een ding of voorwerp. Daarbij wordt dat voorwerp letterlijk platgestampt en verpletterd. Het doel is dus uiteindelijk om het ding of voorwerp helemaal kapot te maken of te verbrijzelen met de voeten. Het is vaak niet mogelijk of niet verantwoord om lichaamsdelen letterlijk te verpletteren.

Voor wat betreft crushing kan er onderscheid gemaakt worden tussen soft crushing en hard crushing. Rond de 15e eeuw na Christus werd crushing in Frankrijk vaak als straf gebruikt, voor de personen die niet wilden praten tijdens hun terechtstelling in de rechtbank. Maar ik wil in ieder geval helder maken dat crushing is geen trampling is.

Wat is Iron Body Martial Arts? Wat is Iron Body Conditioning? Wat is iron mind conditioning? Wat zijn body hardening techniques? Wat is door de pijn heen gaan? Wat is een abs of steel challenge? Waar is stalen buikspieren trainen goed voor? Hoe overwin je de angst om klappen te krijgen? Wat is de Qigong iron shirt techniek? Wat zijn Stomping Kicks? Wat is een Combative Body Massage? Wat is een kick chick? Wat betekent pijn met pijn bestrijden? Wat is een hard pak slaag incasseren? Wat is de betekenis van het SAID-principe? Wat is progressive overload? Wat betekent afmatten? Wat is trampling? Wat is blote voeten massage van rug en buik? Wat is barefoot back of stomach walking massage? Wat is een brutal & violent bare underfoot beatdown workout? Wat is een killing & merciless bare underfoot beatdown training?

Crushing is similar to trampling because someone steps on something with his or her feet. Loosely translated, this means destroying, crushing, denting, compressing, flattening, squeezing, stamping, crushing, crushing, crushing, pounding or crushing.

However, with crushing trample, crushing blow, crushing force or crushing defeat, the direct object is not a person, but a thing or object. The object is literally stomped and crushed. So ultimately the goal is to completely destroy or crush the thing or object with your feet. It is often not possible or responsible to literally crush body parts.

As far as crushing is concerned, a distinction can be made between soft crushing and hard crushing. Around the 15th century AD, crushing was often used in France as a punishment for those who would not speak during their execution in court. But in any case, I want to make it clear that crushing is not trampling.

Aplastar es similar a pisotear porque alguien pisa algo con sus pies. Traducido libremente, esto significa destruir, aplastar, abollar, comprimir, aplanar, apretar, estampar, aplastar, triturar, machacar, machacar o machacar.

Sin embargo, en el caso de un pisoteo aplastante, un golpe aplastante, una fuerza aplastante o una derrota aplastante, el objeto directo no es una persona, sino una cosa u objeto. El objeto es literalmente pisoteado y aplastado. Entonces, en última instancia, el objetivo es destruir o aplastar completamente la cosa u objeto con los pies. A menudo no es posible ni responsable aplastar literalmente partes del cuerpo.

En lo que respecta a la trituración, se puede distinguir entre trituración suave y trituración dura. Alrededor del siglo XV d.C., el aplastamiento se utilizaba a menudo en Francia como castigo para aquellos que no hablaban durante su ejecución en el tribunal. Pero en cualquier caso quiero dejar claro que aplastar no es pisotear.

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar